TIA-WCCS

PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ SCADA VE WINCC PROFESSIONAL TIA-PORTAL


POPIS KURZU: kurz je zaměřený na projektování vizualizace procesů s řídicími systémy SIMATIC ve WinCC Professional TIA-Portal

TYP KURZU: programátorský - projektový kurz

KURZ JE URČEN pro projektanty a programátory, kteří projektují a uvádějí SCADA systémy do provozu

DOBA TRVÁNÍ: 5 dní

JAZYK KURZU: cz

JAZYK PODKLADŮ: en

VSTUPNÍ ZNALOSTI KURZU: předpokladem pro účast na kurzu jsou minimálně odborné znalosti v rozsahu kurzu TIA-PRO1

OBSAH KURU:

TERMÍNY KURZU: kurz je realizován na vyžádání

FORMA KURZU: prezenční kurz. Kurz je realizován formou presentací v Powerpointu a současně je veden i ve WinCC. Pro prezentaci je užit dataprojektor. Každý účastník kurzu má k dispozici školící stanici s veškerým potřebným HW a dále má k dispozici PC s prostředím TIA Portal. Maximální kapacita kurzu jsou 4 účastníci kurzu.

CENA KURZU: cena na vyžádání