TIA-WCCM

PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ HMI VE WINCC TIA-PORTAL


POPIS KURZU: kurz je zaměřen na projektování systémů HMI ve WinCC Advance v TIA-Portal

TYP KURZU: programátorský - projektový kurz

KURZ JE URČEN pro projektanty a programátory, kteří projektují a uvádějí systémy HMI do provozu

DOBA TRVÁNÍ: 3 dny

JAZYK KURZU: cz

JAZYK PODKLADŮ: en

VSTUPNÍ ZNALOSTI KURZU: předpokladem pro účast na kurzu jsou odborné znalosti v rozsahu kurzu TIA-PRO1

OBSAH KURU:

TERMÍNY KURZU: standardně vypsaný kurz

FORMA KURZU: prezenční kurz. Kurz je realizován formou presentací v Powerpointu a současně je veden i ve WinCC. Pro prezentaci je užit dataprojektor. Každý účastník kurzu má k dispozici školící stanici s veškerým potřebným HW a dále má k dispozici PC s prostředím TIA Portal. Max. jeden účastník kurzu na jednu školící jednotku.

CENA KURZU: 14 850,- CZK