TIA-WCCM-ONLINE

PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ HMI VE WINCC TIA-PORTAL [online kurz]


POPIS KURZU: kurz je zaměřen na projektování systémů HMI ve WinCC Advance v TIA-Portal

TYP KURZU: programátorský - projektový kurz

KURZ JE URČEN pro projektanty a programátory, kteří projektují a uvádějí systémy HMI do provozu

DOBA TRVÁNÍ: 3 dny

JAZYK KURZU: cz

JAZYK PODKLADŮ: en

VSTUPNÍ ZNALOSTI KURZU: předpokladem pro účast na kurzu jsou odborné znalosti v rozsahu kurzu TIA-PRO1

OBSAH KURU:

TERMÍNY KURZU: standardně vypsaný kurz

FORMA KURZU: ONLINE kurz. Kurz je realizován formou konferenčního online hovoru přes MS TEAMS. Každý účastník kurzu má možnost připojení se ke stanici s instalovaným prostředím TIA-Portal, virtuálním PLC a virtuálním modelem linky nebo může použít vlastní PC s instalovaným TIA-portálem. Maximální kapacita kurzu jsou 4 účastníci kurzu.

CENA KURZU: 14 850,- CZK