TIA-UWCCM

PROJEKTOVÁNÍ VE WINCC UNIFIED


POPIS KURZU: kurz je zaměřen na projektování ve vizualizačním systému WINCC UNIFIED a UNIFIED COMFORT panelů

TYP KURZU: programátorský - projektový kurz

KURZ JE URČEN pro pracovníky elektro údržbu, projektanty a programátory, kteří provádějí úpravy nebo vytvářejí  aplikace pro HMI.

DOBA TRVÁNÍ: 3 dny

JAZYK KURZU: cz

JAZYK PODKLADŮ: en

VSTUPNÍ ZNALOSTI KURZU: předpokladem pro účast na kurzu jsou obecná znalost automatizace

OBSAH KURZU:

 

TERMÍNY KURZU: standardně vypsaný kurz

FORMA KURZU: prezenční kurz. Kurz je realizován formou presentací v Powerpointu a současně je veden i ve WinCC. Pro prezentaci je užit dataprojektor. Každý účastník kurzu má k dispozici školící stanici s veškerým potřebným HW a dále má k dispozici PC s prostředím TIA Portal. Max. jeden účastník kurzu na jednu školící jednotku.

CENA KURZU: 14 850,- CZK